Řízení o pozůstalosti

JUDr. Romana Lužná, notářka ve Slaném, projednává jako soudní komisařka pověřená Okresním soudem v Kladně řízení o pozůstalosti po zemřelých osobách, které měly poslední trvalý pobyt na území některé z následujících obcí:

 • Beřovice
 • Beřovice - Bakov
 • Černuc
 • Černuc - část obce Bratkovice
 • Černuc - část obce Miletice
 • Černuc - část obce Nabdín
 • Hobšovice
 • Hobšovice - část obce Skůry
 • Hospozín
 • Hospozín - část obce Hospozínek
 • Chržín
 • Chržín - část obce Budihostice
 • Chržín - část obce Dolní Kamenice
 • Jarpice
 • Jarpice - část obce Budenice
 • Kmetiněves
 • Královice
 • Loucká
 • Poštovice
 • Sazená
 • Slaný
 • Stradonice
 • Studeněves
 • Šlapanice
 • Šlapanice - část obce Budeničky
 • Uhy
 • Velvary
 • Velvary - část obce Ješín
 • Velvary - část obce Malá Bučina
 • Velvary - část obce Velká Bučina
 • Zlonice
 • Zlonice - část obce Břešťany
 • Zlonice - část obce Lisovice
 • Zlonice - část obce Tmáň
 • Zlonice - část obce Vyšínek
 • Žižice
 • Žižice - část obce Drnov
 • Žižice - část obce Luníkov
 • Žižice - část obce Vítov
 • Žižice - část obce Osluchov

Zahájení řízení o pozůstalosti

Řízení o pozůstalosti je příslušným okresním soudem nejčastěji zahájeno z podnětu matriky, která soudu zasílá úmrtní listy zemřelých osob. Okresní soud následně pověří příslušného notáře, aby provedl úkony v řízení o pozůstalosti. Řádově jeden měsíc od úmrtí trvá, než se dědický spis dostane ze soudu k notáři. Ten pak na prvním místě provádí lustrace v různých evidencích, aby získal prvotní nezbytné informace o zemřelém. Následně je poštou v dostatečném předstihu odesílána předvolánka k tzv. předběžnému šetření, jehož účelem je zaprotokolovat bližší údaje o majetkových a příbuzenských poměrech zemřelého. Na toto předběžné šetření se standardně předvolává osoba, která vypravila pohřeb, nicméně může se ho zúčastnit kdokoliv, kdo má k dispozici informace o majetkových a příbuzenských poměrech zemřelého. Předběžné šetření tak probíhá v době řádově dvou měsíců od úmrtí.